زلال طب شیمی: تولیدکننده آب دیونیزه و لوازم دندانپزشکی

تصفیه آب و مراحل آن
آب، ماده ای که حیات را روی زمین امکان پذیر کرده و زندگی ما از تمام جهات به آن وابسته است، در صورت آلوده بودن پیامدهای مخربی را در پی دارد. تصفیه آب راهی برای جلوگیری از این پیامدهاست. برای مثال اغلب افراد تصور می کنند آب چاه ها و چشمه های طبیعی بسیار تمیز

فهرست آنچه در این مقاله میخوانید

آب، ماده ای که حیات را روی زمین امکان پذیر کرده و زندگی ما از تمام جهات به آن وابسته است، در صورت آلوده بودن پیامدهای مخربی را در پی دارد. تصفیه آب راهی برای جلوگیری از این پیامدهاست. برای مثال اغلب افراد تصور می کنند آب چاه ها و چشمه های طبیعی بسیار تمیز است و نیازی به خالص سازی ندارد. اما امروزه با توجه به ورود مواد شیمیایی مانند آفت کش ها و کودهای شیمیایی به منابع آب های زیرزمینی این آب ها به پاکیزگی گذشته نیستند. آب های ناسالم می توانند باعث بیماری هایی مانند اسهال، دل درد، استفراغ و مرگ شوند. این بیماری ها در کشورهایی که سطح بهداشت پایین تری دارند شایع تر هستند. جالب است بدانید باستان شناسان معتقدند یونانیان باستان آب بارندگی را با استفاده از سولفات آلومینیوم یا همان زاج سفید، تمیز و سپس مصرف می کردند. البته امروزه فروش مواد شیمیایی تصفیه آب بسیار راحت و آسان شده است.

تصفیه آب چیست؟

فرایند تصفیه آب (water treatment) به منظور حذف ترکیبات شیمیایی، مواد آلی، جامدات معلق، گازهای محلول و آلاینده های بیولوژیکی انجام می شود. هدف از این کار تولید آب مناسب برای یک هدف خاص است. این هدف خاص می تواند تولید آب آشامیدنی یا صنعتی باشد. در صنایعی مانند صنایع شیمیایی، دارویی، پزشکی و صنعتی ابتدا لازم است آب ها تصفیه شوند. این فرایند در مقیاس خیلی بزرگ برای شهرها و در مقیاس کوچک برای افراد یک خانه انجام می شود.

یک لیوان آب تصفیه شده

در بیشتر کشورها از آب های طبیعی مانند ذخایر آب های زیرزمینی، رودخانه ها و دریاچه ها به عنوان منبع آب آشامیدنی برای تصفیه استفاده می کنند. با توجه به پیشرفت علم و فناوری، اقیانوس ها و دریاها با آب های شور هم در لیست این منابع قرار گرفتند. روش خالص سازی آب با توجه به میزان آلودگی، دسترسی به مواد و لوازم مورد نیاز متغیر خواهد بود.

تعیین کیفیت آب:

آب های لوله کشی و بطری ها اگر تحت شرایط مناسب تولید و تصفیه نشوند حتی اگر بی رنگ و شفاف باشند ایمن نبوده و باعث بیماری می شوند. امروزه کیفیت آب ها توسط سازمان های دولتی با بررسی و آنالیزهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی تعیین می شود. پارامترهای مورد بررسی سطح مواد شیمیایی آلی و معدنی (مس، کلرید و سولفات ها)، pH، بو، رنگ و طعم آب است.

تصفیه آب صنعتی:

برخلاف تصور افراد زیادی، آب مورد استفاده در صنایع نیز احتیاج به تصفیه دارد. صنایعی مانند صنایع شیمیایی، نفت، غذایی و نساجی برای تولید، فراوری، شستشو، سرمایش و گرمایش به آب احتیاج دارند. عدم تصفیه آب در این صنایع باعث پوسیدگی، خوردگی، رسوب و رشد باکتری ها در لوله ها می شود و در نهایت تجهیزات و کیفیت محصول نهایی را کاهش می دهد.

مراحل تصفیه آب:

انتخاب فرایندهای تصفیه به کیفیت آب ورودی، درجه تصفیه مورد نیاز، مصرف آب مورد نظر، هزینه های عملیاتی-نگهداری و بودجه دولتی بستگی دارد. روش های ساده تصفیه خانگی مانند جوشاندن و استفاده از کربن فعال معمولا کم هزینه و کم دردسر تر هستند، اما توانایی حذف اغلب آلاینده های خطرناک را ندارند. پس از تصفیه، آب از راه سیستم های توزیع آب شامل لوله ها، پمپ ها و مخازن ذخیره سازی توزیع می شود. مراحل این فرایند شامل غربالگری، تنظیم pH، انعقاد، لخته سازی، ته نشینی، فیلتراسیون و ضدعفونی است که در ادامه آنها را بررسی خواهیم کرد.

غربالگری :

مرحله اول در این فرایند غربالگری به منظور حذف زباله های بزرگ از آب های سطحی مانند دریاچه ها و رودخانه ها است. در این مرحله مواد شیمیایی را به منظور کنترل از رشد باکتری ها به آب اضافه می کنند، البته آب های زیر زمینی به این مرحله نیاز ندارند.

تنظیم pH:

آب خالص با pH نزدیک به 7 نه اسیدی و نه قلیایی است. اگر آب اسیدی باشد از آهک، کربنات سدیم یا هیدروکسید سدیم برای افزایش pH آن اسفاده می کنند.

اضافه کردن آهک باعث افزایش غلظت یون کلسیم و افزایش سختی آب می شود. همچنین برای آب های اسیدی گاززدایی های اجباری، کربن دی اکسید محلول در آب را از بین می برد که در نهایت pH آب را افزایش می دهد. همچنین برای کاهش pH آب های قلیایی، اسیدهایی مانند اسید کربنیک، اسید سولفوریک یا اسید کلریدریک به آن ها اضافه می کنند.

انعقاد:

اولین مرحله در فرایند تصفیه آب انعقاد است که مواد شیمیایی با بار مثبت مانند انواع خاصی از نمک ها، آهن (کلرید آهن) و آلومینیوم (سولفات آلومینیوم) را به آب اضافه می کنند. منعقد کننده ها ذرات غیر آلی مانند خاک رس و ذرات آلی مانند جلبک ها، باکتری ها و ویروس ها را که دارای بار منفی هستند را خنثی می کنند. در نتیجه ذرات به منعقد کننده ها متصل شده و در عرض چند ثانیه رسوبات هیدروکسید فلز یون های آلومینیوم و آهن را می سازند.

لخته سازی:

در ادامه فرایند انعقاد، لخته سازی را خواهیم داشت که با پارو های بزرگ آب را به هم می زنند تا ذرات به یکدیگر چسبیده و توده های بزرگتری را تشکیل دهند. در واقع این ذرات از طریق حرکت براونی یا اختلاط قلیایی به ذرات بزرگتر تبدیل می شوند.

انعقاد و لخته سازی

همچنین برخی از کارخانه های تصفیه، مواد شیمیایی را برای کمک به تشکیل لخته به آب اضافه می کنند. البته در این مرحله از پلی الکترولیت ها هم برای تصفیه آب بهره می برند. این ترکیبات در دو نوع آنیونی و کاتیونی می توانند به مرحله لخته سازی کمک ویژه ای کنند؛

رسوب گذاری:

پس از مرحله لخته سازی، لازم است این توده های بزرگ که از آب هم سنگین تر هستند ته نشین شوند. در این مرحله ذرات معلق را که به صورت توده های بزرگ جامد هستند را از آب جدا می کنند.

فیلتراسیون:

در این مرحله، پس از ته نشینی لخته ها، آب شفاف را از فیلتر عبور می دهند. طی این فرایند آب را از فیلترهایی که از موادی مانند ماسه، شن و زغال سنگ ساخته شدند، عبور می دهند. همچنین از فیلترهای کربن فعال برای حذف بوی بد استفاده می کنند. در این مرحله ذرات محلول، میکروب ها، مواد شیمیایی، گرد و غبار، انگل ها، باکتری ها و ویروس ها از بین می روند.

ذرات جامد در مواجهه با فیلتر به دو دسته تقسیم می شوند. دسته اول ذراتی است که به اندازه ی کافی بزرگ هستند که توسط فیلتر متوقف شوند، این ذرات را ذرات جامد معلق (TSS) می نامند. دسته دوم ذراتی هستند که از فیلتر عبور می کنند و آنها را جامدات محلول (TDS) می نامند.

اولترافیلتراسیون:

این روش، به جای فیلتراسیون سنتی مورد استفاده است و آب را از یک غشا با منافذ بسیار کوچک به منظور حذف نمک ها، مولکول های ریز و باردار عبور می دهند.

اسمز معکوس:

یکی دیگر از روش های فیلتراسیون است که ذرات اضافی را حذف می کند؛ بیشتر تصفیه خانه ها از این روش برای تصفیه آب بازیافت شده یا آب نمک استفاده می کنند.

ضدعفونی:

پس از فرایند فیلتراسیون، آخرین مرحله یعنی استفاده از ضدعفونی کننده های شیمیایی به منظور حذف باکتری ها، انگل ها و ویروس ها را خواهیم داشت. این مواد ضدعفونی کننده میکروب های ساکن در لوله هایی بین تصفیه خانه تا شیر مورد استفاده شما را از بین می برند.

تصفیه آب با استفاده از مواد ضدعفونی کننده

در این مرحله از نوعی کلر به ویژه کلرامین یا دی اکسید کلر استفاده می کنند. از آنجایکه کلر یک گاز سمی و خطرناک است و انتشار آن خطراتی را در پی دارد بعضی از تصفیه خانه ها از روش های جایگزین مانند ضدعفونی ازون، اشعه ماوراء بنفش یا پراکسید هیدروژن استفاده می کنند.

تصفیه آب با روش ضدعفونی ازون:

ازون به دلیل ناپایداری، به راحتی یک اتم اکسیژن آزاد می کند که می تواند عامل اکسید کننده قوی برای بیشتر موجودات در آب های سمی باشد. همچنین یک ضدعفونی کننده بسیار قوی به حساب می آید و در برابر بیشتر عوامل بیماری زا به خوبی عمل می کند. از مزایای ازون می توان به کاهش تولید محصولات جانبی خطرناک و نبود مشکلات بو و طعم (در مقایسه با کلر) اشاره کرد. اما مطالعاتی از سرطان زا بودن این روش به دلیل واکنش ازون با یون های برومید موجود در آب و تشکیل برومات وجود دارد.

تصفیه آب با کمک اشعه ماوراء بنفش:

این روش جایگزینی برای مواد ضدعفونی کننده شیمیایی به حساب می آید و میکروب های موجود در آب را از بین می برد. تصفیه خانه ها به جای استفاده از کلر، کلرامین یا دی اکسید کلر از نور فرابنفش نیز می توانند استفاده کنند. اما این روش تنها برای آب های شفاف موثر است و میکروب های ساکن در لوله ها را از بین نخواهد برد.

جمع بندی:

آب برای کاربردهای مختلف از آشامیدن تا کاربردهای صنعتی نیازمند تصفیه و خالص سازی است. آب آلوده علاوه بر مشکلات سلامتی در صنعت نیز مشکلاتی مانند آسیب به تجهیزات، دستگاه ها و افت کیفیت محصول نهایی را در بر خواهد داشت. انتخاب روش مناسب برای انجام این فرایند به میزان آلودگی، حجم آب ورودی و زمینه مصرف آن بستگی دارد.

ثبت سفارش استعلام قیمت تماس 68423

شرکت زلال طب شیمی یک تولید کننده مورد اعتماد لوازم یکبار مصرف و بهداشتی دندانپزشکی با ارائه محصولات ضروری که در حفظ سلامت و تندرستی بیماران  دندانپزشکی نقش اساسی دارد.

شرکت زلال طب شیمی به تولید لوازم دندانپزشکی با کیفیت، استاندارد و استریل با پیام اصلی مقاله مطابقت دارد. 

بهداشت  ابزار و تجهیزات دندانپزشکی  در دنداپزشکی حرف اول را می زند. استفاده از سینی یکبارمصرف و سایز لواز مصرفی  یکبار مصرف استاندارد نه تنها ایمنی بیماران  را تضمین می کند، بلکه به جلوگیری از انتقال عفونت ها، ارتقاء یک محیط دندانی سالم و ایمن برای کودکان کمک می کند.

 تعهد شرکت زلال به تولید لوازم بهداشتی دندان، جزء مهمی از تلاش گسترده تر برای حفظ سلامت دهان و دندان کودکان است، ماموریتی که در مقاله به آن اشاره شده است. محصولات با کیفیت آنها به حفظ استانداردهای بهداشتی، ایمنی و بهداشتی ضروری برای مراقبت از دندان کودکان کمک می کند.