زلال طب شیمی: تولیدکننده آب دیونیزه و لوازم دندانپزشکی

TDS چیست و چه تفاوتی با TSS دارد؟
اگر به طور تصادفی، آب دریاها یا اقیانوس‌‌ها را نوشیده باشید، طعم شوری آن را چشیده اید. این آب‌‌ها حاوی مواد جامد محلول بسیاری هستند که باعث کم آبی بدن و ایجاد بیماری مختلف در طولانی مدت و حتی مرگ‌‌‌‌ می‌شوند. آب حلال خوبی است و به راحتی ناخالصی‌‌ها را جذب‌‌‌‌ می‌کند. جامدات محلول معمولا

فهرست آنچه در این مقاله میخوانید

اگر به طور تصادفی، آب دریاها یا اقیانوس‌‌ها را نوشیده باشید، طعم شوری آن را چشیده اید. این آب‌‌ها حاوی مواد جامد محلول بسیاری هستند که باعث کم آبی بدن و ایجاد بیماری مختلف در طولانی مدت و حتی مرگ‌‌‌‌ می‌شوند. آب حلال خوبی است و به راحتی ناخالصی‌‌ها را جذب‌‌‌‌ می‌کند. جامدات محلول معمولا هر ماده ی معدنی، نمک، فلز، کاتیون یا آنیون محلول در آب هستند. کل جامدات محلول یا TDS نیز شامل نمک‌‌های معدنی، عمدتاً کلسیم، منیزیم، پتاسیم، سدیم، بی کربنات‌‌ها، کلریدها و سولفات‌‌ها و مقدار کمی از مواد آلی است که در آب حل‌‌‌‌ می‌شوند. در ادامه به بررسی دقیق تر این کمیت‌‌‌‌ می‌پردازیم.

TDS چیست؟

TDS مخفف Total dissolved solidsیا کل مواد جامد محلول در آب، در واقع به معنی محتوای مواد معدنی در آب است. یکی از کاربردهای این معیار، بررسی کیفیت آب آشامیدنی است. به طور کلی، غلظت کل جامدات محلول، مجموع یون‌‌های کاتیون‌‌ها و آنیون‌‌ها در آب است.

منابع:

کل جامدات محلول در آب آشامیدنی، از لوله کشی سرچشمه‌‌‌‌ می‌گیرد. افزایش این مقادیر به دلیل ویژگی‌‌های محیطی طبیعی مانند چشمه‌‌های معدنی، رسوبات کربناته، رسوبات نمک و نفوذ آب دریاها است. همچنین‌‌‌‌ می‌تواند منابع دیگری از جمله نمک‌‌های مورد استفاده برای یخ زدایی جاده‌‌ها، مواد ضد لغزش، مواد شیمیایی تصفیه آب، روان آب‌‌های کشاورزی و غیره داشته باشد.

اندازه گیری:

به طور کلی سنگدانه‌‌های کربنات‌‌ها، بی کربنات‌‌ها، کلریدها، سولفات‌‌ها و فسفات‌‌ها، نمک‌‌ها را‌‌‌‌ می‌سازند. این معیار را با استفاده از یک تی دی اس متر الکترونیکی یا نوار تست اندازه گیری‌‌‌‌ می‌شود. بیشتر TDS مترهای الکترونیکی هدایت آب را اندازه گیری‌‌‌‌ می‌کنند.

TDS سنج

نگهداری و کالیبراسیون مناسب هر ابزار برای نتیجه دقیق مهم است و  ابزار کالیبره شده نتایج سریعتر و دقیق تری را‌‌‌‌ می‌دهند. دو روش برای اندازه گیری وجود دارد که شامل:

  • آنالیز وزنی
  • رسانایی

است. روش‌‌های آنالیز وزنی دقیق تر هستند و شامل تبخیر حلال مایع و اندازه گیری جرم باقی مانده است؛ این روش خوب اما زمانبر است. البته اگر محتوای تی دی اس، نمک‌‌های معدنی بیشتری داشته باشند روش رسانایی مناسب تر است. رسانایی آب رابطه مستقیمی‌ با غلظت جامدات یونیزه محلول دارد. این یون‌‌ها به آب کمک‌‌‌‌ می‌کنند جریان الکتریکی را هدایت کند. جریان الکتریکی را‌‌‌‌ می‌توان با استفاده از رسانایی سنج معمولی یا TDSسنج اندازه گیری کرد.

TDS متر:

کل جامدات محلول، معیاری از محتوای محلول ترکیبی همه مواد معدنی آلی، یونیزه و‌ میکروگرانول است. اغلب بر حسب قسمت در‌‌ میلیون اندازه گیری‌ ‌‌‌می‌شود و در آب آن را با یک متر دیجیتال اندازه گیری‌‌‌‌ می‌کنند.

 

این دستگاه، یک تجهیز دستی است که شاخص کل مواد جامد محلول را اندازه گیری‌‌‌‌ می‌کند. زمانی که جامدات یونی مانند نمک‌‌ها و مواد معدنی در محلول حل‌‌‌‌ می‌شوند، هدایت الکتریکی در محلول افزایش‌‌‌‌ می‌یابد. در اینجا از این دستگاه برای اندازه گیری هدایت الکتریکی در محلول استفاده‌‌‌‌ می‌کنند.

چرا باید‌‌ میزان کل جامدات محلول در آب را اندازه گیری کرد؟

محلول‌‌های TDS بالا، توانایی تغییر ماهیت شیمیایی آب را دارند. غلظت بالای این کمیت، درجات مختلفی از فشار اسمزی را اعمال‌‌‌‌ می‌کند که برای ساکنان بیولوژیکی محیط آبی کشنده است. سطح بالای این کمیت در آب، به معنی جذب فراوان مواد جامد به ویژه مواد معدنی، توسط آب است. سطح بالای این کمیت باعث خوردگی لوله‌‌های فلزی و تاثیر در طعم آب‌‌‌‌ می‌شود. از این رو لازم است مقدار آن را اندازه گیری و آن را در سطح متعادل نگه داشت.

مقدار استاندارد :

به دلایل زیبایی شناختی،‌‌ میزان استاندارد TDS کمتر از 500‌‌ میلی گرم در لیتر است.

آب شیرین کمتر از 1000 ppm
آب شور1000 تا 10000 ppm
آب شور 10000 تا 35000 ppm

تفاوت TSS و TDS:

tss‌‌ میزان ذرات معلق شناور در آب را اندازه گیری‌‌‌‌ می‌کند و در دریاچه‌‌ها و رودخانه‌‌ها شامل ذرات جلبک، مواد آلی، خاک رس و سایر مواد معدنی است. جامدات موجود در آب را بر اساس عبور از فیلتر‌‌‌‌ می‌توان به دو نوع تقسیم کرد. در صورتی که ذرات به اندازه ای بزرگ باشند که توسط فیلتر متوقف شوند، به آن tss یا جامدات معلق کل‌‌‌‌ می‌گویند و اما اگر از فیلتر عبور کنند، tds نامیده‌‌‌‌ می‌شوند. اگر tss بالا باشد، آب کدر است و نور خورشید به خوبی از آن عبور نمی‌کند و در نتیجه رشد گیاهان و جلبک‌‌ها دشوار‌‌‌‌ می‌شود.

TDS کل جامدات محلول و TSS کل جامدات معلق است؛ کل جامدات معلق نمی‌تواند از فیلتر 2‌‌ میکرومتری عبور کنند، در عین حال به صورت نامحدود در محلول معلق است. کل جامدات محلول شامل مواد معدنی و نمک‌‌های محلول در آب است. به همین دلیل‌‌‌‌ می‌توان گفت کل جامدات محلول با معیارهای هدایت، شوری، قلیاییت و سختی مرتبط است.

سختی آب و TDS:

یون‌‌های منیزیم و کلسیم اغلب باعث ایجاد سختی آب‌‌‌‌ می‌شوند؛ زیرا با بار مساوی از یون‌‌های سدیم یا پتاسیم جایگزین‌‌‌‌ می‌شوند. آب سخت باعث ایجاد رسوب در لوله‌‌ها، شیرها و فیلترها‌‌‌‌ می‌شود و عملکرد را کاهش و هزینه‌‌های نگهداری را افزایش‌‌‌‌ می‌دهد. این اثرات در آکواریومها، استخرها و سیستم‌‌های تصفیه آب اسمز معکوس قابل مشاهده است. در تی دی اس، افزایش سطح فلزات در آب و در نتیجه خوردگی لوله‌‌ها و فلزات را شاهد هستیم.

مشکلات کل جامدات محلول:

این جامدات محلول در غلظت‌‌های بالا، مشکل ساز خواهند بود. از جمله مشکلات آنها‌‌‌‌ می‌توان به خوردگی لوله‌‌ها و  فلزات، طعم نامطبوع و تلخ و مزه شوری اشاره کرد. غلظت‌‌های بالای آن باعث تشکیل رسوب و کاهش راندمان آبگرمکن‌‌ها‌‌‌‌ می‌شود. مصرف طولانی مدت چنین آبی، برای بدن مشکلات سلامتی و حتی مرگ را به دنبال خواهد داشت.

روش‌‌های کاهش کل جامدات محلول:

روش های متنوعی برای کاهش این ترکیبات وجود دارد که شامل:

  • اسمز معکوس
  • تقطیر آب
  • دیونیزه

است. در ادامه آنها را بررسی ‌‌‌ می‌کنیم.

اسمز معکوس:

سیستم اسمز معکوس و غشاهای آن تا ninety 9.9% مقادیر TDS را کاهش ‌‌‌ می‌دهد. این روش تصفیه، یک روش رایج برای تصفیه آب های آشامیدنی و حتی فاضلاب ها است. آن را ‌‌‌ می‌توان زیر سینک آشپزخانه ها نصب کرد و از فواید آن بهره برد.

تقطیر آب:

تقطیر آب ‌‌‌می‌تواند کل مواد جامد محلول را از آب حذف کند. در زمان تبخیر، آب توسط اواپراتور ‌‌‌می‌جوشد. آب مناسب برای آشامیدن و مواد جامد از آن جدا ‌‌‌می‌شود.

دیونیزه:

دیونیزاسیون برای فرایند تبادل یونی استفاده ‌‌می‌شود و ‌‌‌می‌تواند آنیون ها و کاتیون ها را از آب حذف کند.

جمع بندی:

آب با محتوای مواد معدنی بالا، مشکلاتی از قبیل طعم یا سختی را دارد و برای نوشیدن مناسب نیست. کاربرد اصلی TDS در مطالعه کیفیت آب نهرها، رودخانه‌‌ها و دریاچه‌‌ها است. اگرچه به عنوان یک آلاینده ی اولیه در نظر گرفته نمی‌شود، اما به عنوان یک شاخص کل، وجود طیف گسترده ای از آلاینده‌‌های شیمیایی را توضیح‌‌‌‌ می‌دهد. منابع اولیه آن رواناب‌‌های کشاورزی، مسکونی، آب‌‌های کوهستانی غنی از خاک رس، تخلیه آلودگی آب از تصفیه خانه‌‌های صنعتی یا فاضلاب‌‌ها است. مقدار استاندار آن زیر 500ppm است و در صورت مقادیر بالاتر مشکلات طعم بد، مشکلات خوردگی و غیره را دارد.

ثبت سفارش استعلام قیمت تماس 68423

شرکت زلال طب شیمی یک تولید کننده مورد اعتماد لوازم یکبار مصرف و بهداشتی دندانپزشکی با ارائه محصولات ضروری که در حفظ سلامت و تندرستی بیماران  دندانپزشکی نقش اساسی دارد.

شرکت زلال طب شیمی به تولید لوازم دندانپزشکی با کیفیت، استاندارد و استریل با پیام اصلی مقاله مطابقت دارد. 

بهداشت  ابزار و تجهیزات دندانپزشکی  در دنداپزشکی حرف اول را می زند. استفاده از سینی یکبارمصرف و سایز لواز مصرفی  یکبار مصرف استاندارد نه تنها ایمنی بیماران  را تضمین می کند، بلکه به جلوگیری از انتقال عفونت ها، ارتقاء یک محیط دندانی سالم و ایمن برای کودکان کمک می کند.

 تعهد شرکت زلال به تولید لوازم بهداشتی دندان، جزء مهمی از تلاش گسترده تر برای حفظ سلامت دهان و دندان کودکان است، ماموریتی که در مقاله به آن اشاره شده است. محصولات با کیفیت آنها به حفظ استانداردهای بهداشتی، ایمنی و بهداشتی ضروری برای مراقبت از دندان کودکان کمک می کند.